Prawo karne

Prawo karne to gałąź prawa, która reguluje zasady odpowiedzialności za czyny zabronione, które są zagrożone karą. Jest to system norm prawnych, które określają, jakie czyny są przestępstwami, jakie są ich konsekwencje i jak powinny być one ścigane. Prawo karne ma na celu ochronę społeczeństwa przed przestępstwami, zapewniając odpowiednie kary dla osób, które je popełniają. Istotna jest tu zasada winy, która oznacza, że osoba może być ukarana tylko wtedy, gdy popełniła czyn zabroniony świadomie i umyślnie.

ludzie analizujący dokumenty

Wsparcie przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu

W sytuacji zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, wsparcie ze strony doświadczonego radcy prawnego jest nieocenione. Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną, która obejmuje reprezentację klienta na każdym etapie postępowania karnego. Wsparcie to składa się z: udzielaniu porad prawnych, przygotowywaniu pism procesowych, reprezentacji przed sądem oraz pomocy w kontaktach z organami ścigania. Gwarantujemy pełne zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.