Oferta

Kancelaria Radców Prawnych Anna Kirszniok - Sorowska & Sylwia Jarmułowicz - Kuboń s.c. świadczy kompleksowe usługi prawnicze dla klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta zapewniamy świadczenie pomocy prawnej poprzez:

 • udzielanie porad prawnych, doradztwo i konsultacje prawne w sprawach zleconych przez klienta,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie pism przedprocesowych i procesowych, oraz innych pism wymagających argumentacji prawnej,
 • kompleksowe prowadzenie sprawy,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów, regulaminów, uchwał, jak również pozostałej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw,
 • negocjowanie warunków zawieranych umów,
 • reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 • zastępowanie przed organami administracyjnymi i egzekucyjnymi,
 • windykacja roszczeń,
 • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
 • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych,
 • przygotowywanie wniosku i reprezentowanie w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zakres specjalistycznych usług świadczonych przez naszą Kancelarie obejmuje przede wszystkim prawo cywilne, w tym prawo spadkowe, rodzinne i opiekuńcze, prawo gospodarcze i handlowe, prawo pracy w tym prawo ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne, oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i upadłością konsumencką.